Sadržaj — Članak „Pojam klasa, atributa i objekata u PHP-u“ predstavlja uvodnu, teoretsku diskusiju o mogućnostima za primenu i razvoj klasa u objektno orijetnisanom PHP-u. Usvajanjem teoretskih principa čitalac će uspostaviti elementarnu razliku izmedu uvedenih pojmova čime ce steći nužni teoretski osnov za razumevanje složenijih metoda pri projektovanju klasa u praktičnim primerima koji ce uslediti […]