Sadržaj — Ovaj elektronski resurs ima cilj da ukaže na osnovne principe objektno orijentisanog softvera. Teorijsko – praktični aspekti obuhvataju bazicčnu metodologiju strukturisanja klasa, objekata, atributa i funkcija. Resursi za učenje su dostupni u HTML, IMS, SCORM i PDF formatima. Na kraju članka mogu se naci veze ka resursima koji se nadovezuju na tekuci. Kao […]